SLOWCARE INTERNATIONAL


Staničná 4336/45A
921 01 Piešťany
Slowakische Republik


Tel.:    0664 40 23 623 - Alena Rusková
            0664 40 23 624 - Peter Rusko
Fax.:   00421 33 30000 89
Mail:   info@slowcare.at

KONTAKT